• Tandfasader

    Med över 30 års erfarenhet hjälper Tandläkare Kent Nyman dig att få det leende du alltid önskat dig
    utan risk att skada dina egna tänder

 

Kent Nyman

Studio Dental är stolta över att numera ha tandläkare Kent Nyman i vårt Tandvårdsteam. Tandläkare Kent Nyman har varit pionjär och den som ambitiöst drivit den estetiska tandvården framåt i Sverige med sk non prep veneers.    Tekniken med tunna laminat utvecklades från början av tandläkare Robert Ibsen i Kalifornien och detta blev genombrottet för den moderna estetiska tandvården. På en modell av patientens tänder framställs på laboratorium ett tunt porslinsskikt som sedan sätts fast med kompositcement i patientens mun. Tandläkare Kent Nyman fick förmånen att samarbeta med Robert Ibsens dentallaboratorium redan 1988. Åren 1988 till 1992 skickades tandavtrycken till tandl Robert Ibsens bästa tandtekniker i Kalifornien. 1992 hade tandl Kent Nymans egen tandtekniker uppnåt så hög teknisk nivå att laminaten kunde tillverkas I eget laboratorium och med stolthet visas upp på American Dental Associations Congress i Kalifornien.  Därefter har sedan metoden förfinats, hela tiden med målsättningen att tandsubstans aldrig skall slipas bort.  

Läs mer

Detta har lett till att tandläkare Kent Nymans tandtekniker idag kan utföra ett 0,1-0,2 mm tunt laminat över en hel tandyta i alla synliga delar. På så vis kan ett nytt, fräscht, ”emaljskikt” utföras utan att skada egna tanden. Detta sätt att arbeta är mer tekniskt krävande för tandläkare och tandtekniker men har också visat sig ge det mest hållfasta och estetiskt bästa slutresultatet. Tandsubstans behöver aldrig slipas bort för att ge plats för porslinet. I inget av de bildexempel som finns med på hemsidan har tandsubstans slipats bort för att ge plats för porslin.

Alternativet till tunna porslinslaminatfasader är att slipa bort tandsubstans. Det är tekniskt enklare att utföra och bygger på att ca 1 mm tandsubstans slipas bort av tanden för att skapa plats för porslinet. Nackdelen blir då liksom vid kronterapi att tanden för alltid blir beroende av någon typ av protetisk ersättning. Risken är också att man med slipning hamnar i dentinet som ger en betydligt sämre vidhäftning till porslinet än emaljen. (Se resultat nedan i vetenskaplig undersökning.) Vidare uppkommer en ljusbrytning i skarv mellan tand och porslin vid slipning. Denna övergång blir synlig när tandköttet med tiden. Slipning av tänder menar vi är endast acceptabelt på en redan mycket skadad tand då. S k etskronor eller helkeramiska är blir då alternativen.

Vår metod

Vår specialinriktning är estetisk tandbehandling med unikt tunna porlinslaminat.

Vår vårdfilosofi är att ett vackert leende även ska vara ett hälsosamt leende. Därför ger vi dig även råd om hur du bäst bevarar ditt leende och hur du behåller din munhälsa.

Vi inser vad god tandestetik betyder för våra patienters välbefinnande och tar oss alltid den tid som är nödvändig för att uppnå absolut bästa slutresultat. Vi har samarbetat med och lärt av de främsta tandteknikerna i USA. Vi har strävat efter att förfina tekniken ytterligare och kan därför idag erbjuda en förstklassig kombination av estetik och munhälsa.

Här ser du exempel på vad estetisk tandvård kan åstadkomma. Med tunna porslinslaminat har här vi här åstadkommit utomordentliga resultat – utan avslipning av tandsubstans.

Före- och efterbilder porslinslaminat närbild
Före- och efterbilder porslinslaminat ansikte

Porslinslaminat

Ingen skulle väl få för sig att använda lösnaglar om detta innebar att det skulle ge permanent skada på naglarna, eller? Faktum är att traditionella tekniker ger ett behov av tandvård för resten av livet. Med vår metod slipper du detta.

Laminat är ett extremt tunt porslinsskal som vi skapar för att ge dina tänder en extra "emaljyta". Detta ger ett estetiskt överlägset resultat jämfört med traditionell bortslipning av tandsubstans, vilket ofta utförs för att skapa plats för porslinet. Övergången porslin/tand blir genom poleringen osynlig och eftersom föreningen är totalt tät finns ingen ökad risk för karies eller missfärgning. På så vis kan också tandens egna naturliga djuplyster utnyttjas för att uppnå ett perfekt resultat.

Porslinslaminat kan användas till att rätta till nästan vilka defekter som helst, från oregelbundna tänder, mellanrum mellan tänderna, avslagna tänder och missfärgningar.

Dessutom har vi möjlighet att visa dig hur ditt nya leende kommer att se ut innan vi startar. Vi använder oss av ett speciellt material som ger oss möjlighet att skulptera ditt nya leende direkt i munnen. Om du inte tycker att detta är något för dig så avbryter vi behandlingen, utan vidare kostnad.

Behandling med tunna porslinslaminat är en nishteknik som kräver ett långvarit utpräglat samarbete mellan tandläkare och tandtekniker. Tandläkare Kent Nymans tandtekniker tillverkar unikt tunna porslinslaminat (0,1-0,2mm) som täcker alla synliga delar av tanden.

Laminat kräver två besök och är helt smärtfritt.

Steg för steg - behandlingen sker i två etapper

Första etappen

Först sker en vanlig undersökning då eventuella hål lagas. Tänderna som skall behandlas måste vara friska. Det är också viktigt att tandköttet inte visar tecken på inflammation eller irritation. Är tandköttet inflammerat måste detta åtgärdas före behandlingen. Därefter tas en avgjutning av tänderna; det är utifrån denna modell tandteknikerna arbetar. Sedan är det dags att välja vithetsgrad. Du får prova dig fram med en spegel i handen och en uppsättning laminatskal i olika nyanser. Laminatskalen är identiska med dina tänder. Till och med de ränder som naturligt finns i tandemaljen är avbildade.

För att du i förväg kunna bestämma och se hur ditt nya leende kommer att se ut, modellerar vi i ett speciellt material som ger oss möjlighet att skulptera direkt på tänderna. Om du inte tycker att detta är något för dig så avbryter vi behandlingen, utan vidare kostnad.

Andra etappen

Under andra etappen börjar vi med att putsa och rengöra tänderna. Sedan appliceras en svag syra för att laminaten ska fästa bättre. Ytpåverkan är endast på mikroskopisk nivå och är smärtfri. 

Tandläkare Kent Nymans tandtekniker tillverkar unikt tunna porslinslaminat (0,1-0,2mm) som täcker alla synliga delar av tanden.

Laminaten fästs med en plastmassa som kallas komposit. Den läggs på insidan av laminaten innan de sätts fast på tänderna. Eftersom laminaten är extremt tunna kan man med olika infärgningar på kompositen, i samband med fastsättningen, tillsammans med patienten, bestämma den slutliga färgnyansen.

 

Detta är en av många fördelar jämfört med traditionellt tjockare laminat. Laminaten fästs sedan på tänderna. Precisionen är mycket viktig och laminaten måste täcka alla vinklar och vrår.

Fästmassan härdas med blåljus på plats. Hela processen är helt smärtfri. Efter att laminaten har härdats är de orubbliga. Det sista steget består av att de nya tandytorna putsas och formas. Genom uttunning av porslinet samt polering till högglans skapas en övergång mot tand som är både osynlig och bakterietät. Om enklare teknik med slipning av tandsubstans använts skulle en färgmässig kontrastverkan uppstå i gränsen mellan tand och porslinslaminat. Dessutom hade emaljen varit förstörd för alltid vilket inte är fallet med Kent Nymans metod där tanden förblir helt intakt

Frågor & svar

Här har vi svarat på några av de frågor som vi ofta får.
Om du har något du undrar över som inte är besvarat här nedan svarar vi givetvis på dina frågor personligen.

Vad är Laminat?

Laminat är ett tunt "porslinsskal" som vi skapar för att ge dina tänder en extra "emaljyta". Vår teknik bygger på att utföra extremt tunt porslin (0,1 mm). Detta ger ett estetiskt överlägset resultat jämfört med traditionell bortslipning av tandsubstans, vilket ofta utförs för att skapa plats för porslinet. Fördelarna med att inte slipa är flera, bland annat hållfasthetsmässigt starkare, bättre färgmässig djuplyster samt en bättre estetisk övergång till den egna tanden.

I de fall färgförändring önskas kan man med full kontroll prova in olika färgnyanser som bestäms av underliggande fastsättningsmaterial (kompositcement). Likaså kan eventuella missfärgningar täckas med full kontroll över slutresultatet.

Laminat är hårdare än emalj och blir inte missfärgat som emalj. Laminat kan rätta till nästan alla kosmetiska problem, från krokiga, ojämna och glesa tänder, till missfärgade tänder. Laminat kräver två besök.

Varför förstörs tändernas emalj av tandläkare i onödan?

Detta tycker även vi är mycket underligt och tragiskt. Det enkla svaret är att utbildningstiden, speciellt på tandteknikersidan, är för kort för att man skall kunna ge tillräcklig träning för en utpräglad nischteknik som denna laminatmetod är.

Sedan några år tillbaka har en liknande, enklare metod lärts ut på landets tandläkarhögskolor. Den bygger på att ca 1 mm tandsubstans slipas bort från tanden för att skapa plats för porslinet. Nackdelen blir då att tanden för alltid blir beroende av någon typ av protetisk ersättning. Dessutom uppkommer en ljusbrytning i skarven mellan tand och porslin vid slipning som kan bli synlig om tandköttet med tiden drar sig tillbaka. Ytterligare nackdel med bortslipning av tandsubstans är att man nästan ofrånkomligen delvis hamnar i underliggande dentin vilket ger kraftigt försvagat fäste för porslinet.

Mina tänder är ojämna. Måste jag ha tandställning?

Nej. Tandställning är ett utmärkt sätt att rätta till tänderna, men många är ovilliga att gå runt med "rälsen" i munnen i upp till två år. Laminat kan med fördel användas för att rätta till ditt leende (kräver endast två besök). Tänderna kan då fortfarande vara ojämna, men de kommer att se raka ut. Dessutom kan vi bättra på leendet genom att göra det bredare och vitare samtidigt.

Hur är hållbarheten för laminat?

Enligt våra egna erfarenheter är den mycket god. Tandläkare Kent Nyman har gjort extremt tunna laminat i över 20 år och hållbarheten har ännu inte visat sig vara ett problem. En vetenskaplig undersökning som finns att läsa under "Teknik/Vetenskap" visar också på mycket god hållbarhet, speciellt då emaljen sparas.

Jag är inte nöjd med färgen på mina tänder. Vad kan göras för att få tillbaka min naturliga färg?

Kaffe, tobak och naturlig åldring gör att tänderna blir gula och missfärgade. Blekning kan vara en lösning. Dock når man inte alltid det resultat som patienten önskat eftersom det finns stora individuella skillnader på hur blekningen påverkar tänderna. Blir man inte nöjd med blekning, är behandlingen med mycket tunna porslinslaminat utan slipning av tandsubstans, det absolut elegantaste alternativet. Med laminat har du möjlighet att själv välja vithetsgrad på dina tänder. Denna behandling behöver i motsats till blekning inte göras om.

Jag är inte säker på vad som är bäst för mig, kan man få en konsultation?

Självklart. Dessutom dras kostnaden för konsultationen sedan av om en laminatbehandling utförs. Under ditt första besök kommer vi diskutera vad dina mål är. Om du till exempel vill bleka och räta ut dina tänder kommer vi förmodligen rekommendera laminat. Dessutom har vi möjlighet att visa dig hur ditt nya leende kommer att se ut innan vi startar. Vi använder oss av ett speciellt material som ger oss möjlighet att skulptera ditt nya leende direkt i munnen. Om du inte tycker att detta är något för dig så avbryter vi behandlingen, utan vidare kostnad.

Supernöjd 
Gjorde min tänder för 2 år sedan hos Kent! 2 framtänder som var snea och behövde korrigeras. Det gick snabbt och resultatet blev bättre än jag någonsin kunnar drömma om! Rekommenderas STARKT att besöka Kent Nyman om man inte trivs med sitt leende.

Ida

Patient 
Jag är otroligt tacksam för den hjälp jag fick av Kent. Efter att i många år inte vågat le eller skratta så att andra kunde se mina tänder, vågar jag nu vara glad och behöver inte längre oroa mig för vad andra skall tycka. Det kostade en hel del att få ett nytt leende men i efterhand kan jag säga att det varit den bästa investering jag gjort.

Preben Foxryd

Tveka inte! 
Kent nyman är en mästare på det han gör! Jag hade länge varit missnöjd med mina framtänder och gjorde tidigare ett försök att tala om detta med min tandläkare på folktandvården, till ingen nytta, hon menade på att det inte fanns ngt att göra åt mina snedställda framtänder. Så jag släppte det. Läste sen om Kent nymans metod och blev nyfiken. Då jag har fina friska tänder så hade jag inte gått så långt att jag hade slipat ner de egna tänderna för att uppnå en viss estetisk perfektion Och det är det som skiljer Kent från andra. Han är rädd om dina egna tänder och lyckas med extremt tunna fasader skapa ett vackert leende. Jag glömmer nästan att jag har fasader för dom smälter in så fint både i färg och lyster. Är du missnöjd så tveka inte att boka en tid med Kent, han lägger dessutom på fasader provisoriskt så du får se ett ungefärligt färdigt resultat, innan du bestämmer dig.

Caroline

Super bra! 
Var hos Kent Nyman förra veckan och fick 8 stycken porslinslaminat i överkäken. Det blev fantastiskt fint, kunde aldrig drömma om att mitt leende kunde bli så bra. Från att ha små nästan genomskinliga tänder med en stor glugg emellan framtänderna till ett fräsch och friskt leende. Men det som jag såg som ett större plus var att Kent såg att jag har gnisslat ner mina tänder på nätterna och jag ska idag åka till Göteborg och hämta min bettskena. En personlig serviceinriktad tandläkare som gör ett fantastiskt jobb. Rekommenderar er som är missnöjda med erat leende att besöka Kent Nyman, ni kommer inte ångra er!

Frida i Mullsjö

Helt otroligt bra! 
Jag har i hela mitt liv varit väldigt missnöjd med mina två framtänder pga vita flourfläckar samt en trist glugg, så därför blev jag väldigt glad när jag såg att Kent Nyman kan fixa detta utan att slipa ner de egna tänderna. Från det att jag var på konsulation tills det att jag kunde gå därifrån med ett stort fint leende gick det bara en vecka (!). Jag kan inte sluta le! Det känns helt fantastiskt att nu kunna skratta hur mycket som helst utan att oroa sig för att fläckarna ska synas för mycket, jag är så nöjd att jag nästan saknar ord. Gluggen är helt borta och det är även fläckarna. Jag hade ALDRIG kunnat tro att resultatet skulle bli så pass bra och realistiskt som det blev, och så är jag samtidigt väldigt lättad över att mina egna tänder fortfarande finns där under och att jag har sluppit slipa ner dem så som så många andra tandläkare alltid gör när de lägger på porslin. De här laminaten är helt fantastiska! Jag rekommenderar Kent med hela mitt hjärta, tveka inte!

Emilia A

världsklass 
Jag har alltid varit missnöjd med mitt leende pga överbett, glapp mellan tänder osv. Jag tvekade länge om jag skulle våga göra något åt saken, dels pga tändläkarskräck och dels med rädsla för att resulatet inte skulle bli så som jag önskade. Till slut vågade jag ändå boka tid hos Kent och resultatet blev fantastiskt! Långt över förväntan! Kent använder dessutom en metod som inte förstör dina egna tänder samt att behandlingen är helt smärtfri. Rekommenderas varmt!

Linn

Perfekt 
Ville "lappa ihop" några väldigt glesa framtänder och Kent fixade det med bravur. Resultatet blev långt över förväntat och jag kan inte sluta le!
Kan inte annat än varmt rekommendera alla som är det minsta missnöjd med sina tänder att ta första bästa till Göteborg och titta in hos Kent Nyman!

Rasmus

Ännu en nöjd kund 
Jag är mycket nöjd med resultatet! Kents teknik med tunna fasader som inte kräver nedslipning av emaljen är verkligen i en klass för sig; övergången tand-fasad är näst intill omöjlig att se.

Carl

grymt 
Hej,
som liten kille slog jag ut mina framtänder och nu ville jag fixa till tänderna på riktigt. Gick till Kent Nyman och belv väldigt bra omhändertagen med bra info om vad som görs och svar på alla frågor. Men framförallt gick det snabbt. Från första besöket med provbett osv. tills mina nya laminat var i bruk tog det inte ens 2 veckor. Gjorde inte ont alls. Personalen bryr sig verkligen om en och är noga med att man är nöjd med resultatet.Och jag är nöjd med mitt leende =)

Peter

Äntligen!! 
Jag har mått dåligt över mina tänder hela mitt liv, aldrig velat visa dom och aldrig skrattat på bilder. Jag har haft väldigt trångt mellan tänderna och de har vart sneda och växt över varandra. Fick erbjudande om tandställning som liten men tackade, dum som jag var, nej till detta. Trodde att tandställning var det enda alternativet för mig och det vill man ju gärna inte ha i vuxen ålder. Så efter att fått tipset om Kent Nyman av en arbetskamrat som var supernöjd, och superfin efter att ha fixat sina tänder där. Så äntligen kom jag dit och bestämde mig för att göra 8 laminat i överkäken. Kunde aldrig drömma om att resultatet skulle bli så fint som det blev. Fick en chock när jag fick se mig i spegeln med ett perfakt leende! Jag är så otroligt nöjd och nu går jag ständigt runt och ler. Kent Nyman är otroligt skicklig, professionell och inte minst en väldigt sympatisk människa! Kan verkligen rekommendera er som mår dåligt över era tänder att gå dit, det är värt varenda öre! :)

Patricia

Otroligt bra! 
Kent är bäst helt enkelt! Har laminat som jag är otroligt nöjd med. Har man tandläkarskräck så är han helt underbar också, har en humor som slår det mesta. Rekommenderar honom varmt!

Eva

Kanonbra! 
Jag har gjort 10 laminat i överkäken och är verkligen nöjd! Bor i Stockholm men valde att åka till Göteborg då jag förstod att Kent var den bästa. Världsklass rakt igenom!

Christian

Proffsigt! 
Jag jobba som modell och behövde fixa mina tänder för ett jobb - på kort varsel. Kent jobbar snabbt, proffsigt och resultatet blev över förväntan. Laminaten ser naturliga ut och framför allt så behöver tänderna inte slipas! Stort tack till Kent och hans team!

JoJo

Supernöjd! 
Jag har gjort 10 st laminat hos Kent Nyman & jag trodde aldrig att det skulle bli så bra. Var jättenervös innan men det fanns ingen anledning alls då resultatet blev över all förväntan! Nu kan jag äntligen le ett frächt & naturligt leende. Tack!

Mikaela

Laminat är överlägset bäst. 
Min gamla tandläkare kunde inte få mina framtänder att se ut som jag ville trots otaliga försök. Sista försöket blev porslinskronor vilket blev helt misslyckat. Det kändes klumpigt och onaturligt. Kent Nymans metod med laminat är överlägset bättre. Alla som är noggranna med hur tänderna ser ut ska använda denna metod istället för den traditionella, som förstör tändernas emalj för alltid. Dessutom är Kent den skickligaste och noggrannaste tandläkaren som jag har stött på.

Nöjd och glad

Helt otroligt! 
Jag fick 6 nya laminat på överkäken för bara några dagar sen, är så otroligt nöjd och resultatet är utöver förväntningarna. Trodde aldrig att det kunde se så naturligt ut, kan inte sluta le! Planerar redan inför ännu ett besök för underkäken för det är verkligen värt varenda krona och förstör inte ens egna tänder ! Utan Nymans teknik hade jag aldrig gjort detta! Tusen Tack!

Amanda H

Sumernöjd med mina tänder! 
Jag fick laminatinlägg och är oerhört glad. Trodde inte det kuna bli så bra.
Väligt professionel personal

Hägerlid

Naturligt leende med laminat 
Jag har gjort 5 ½ laminat och är väldigt nöjd. Man ser inte övergången mellan tand och laminat vilket betyder att det ser väldigt naturligt ut. Laminaten är anpassade efter ens egna tänder vilket betyder att även helhetsintrycket är väldigt naturligt. Tack till Kent som var väldigt tillmötesgående!Perfektion!

Nadja

Professionellt, tryggt, personligt och trevligt! 
En konstnär! Trodde inte att det var möjligt att få så otroligt bra resultat utan att skada sina egna tänder under laminatet. Rekommenderar varmt Kent Nyman med team!

Lena

Professionellt!! 
Jag har fått tillbaka mitt avslappnade leende som tidigare var ansträngt för att inte visa den ojämna färgen på tänderna eller tandkött som på vissa ställen såg mörkt ut. Med mina egna tänder i behåll och utan nedslipning har Kent Nyman med tunna ?skal? skapat nya mycket naturtrogna ytor på 16 tänder. Arbetet utfördes metodiskt och professionellt och resultatet blev långt över förväntningarna! Dessutom har jag blivit bemött med ett respektfullt och positivt förhållningssätt.

Marie

11 år gamla (eller 'nya') laminat 
Gjorde 8 laminat i överkäken för 11 år sedan, och de är fortfarande jättefina, samma färg och inga chipoffs. Jag är bosatt utomlands och min tandläkare på plats är också mycket imponerad. Övergången mellan tand och laminat är osynlig, det ser med andra ord inte konstgjort ut. Jag skulle aldrig ha gjort laminat om inte Kent's metod utan slipning varit tillgänglig, då det inte var något fel på mina tänder annat än att jag ville ha dem vitare och en aning längre. Jag är jätteglad för mitt fina leende, och tycker att min investering gett och fortfarande ger mycket god avkastning'. Tack än en gång till Kent och hans team!

Gunilla

Helt suveränt blev det! 
Stans bästa tandläkare? Om Du undrar så är det Kent Nyman på Avenyn! Har gjort 3 laminat i underkäke och det blev helt suveränt! Nu kan jag le igen. Tusen tack Kent för det fina resultatet! Tack också till Eva och Lisa för allt jobb Ni lagt ner och att Ni alltid är så glada och trevliga! Tveka inte välj Kent Nyman till Din tandläkare!

Anne-Marie

Det bästa jag har gjort! 
Har gjort 8 laminat i överkäken för ca 3år sedan, med ett häpnadsväckande resultat. Försökte sen att bleka tänderna i underkäken, men det blev aldrig riktigt bra. Nu har jag gjort 8 laminat till i underkäken. Är så NÖJD Tusen tack Kent och Eva för ett fantastiskt resultat.

Lena

Suveränt nöjd med mitt nya leende! 
Har gjort 8 laminat i överkäken utan någon slipning och fått ett resultat som gör att jag gärna ler utan att tänka på utåtstående tänder med en rejäl "glugg". En stor förändring men allt ser så naturligt ut. Kent och hans personal är otroligt trevliga och noga med att jag är nöjd, snabbt gick det från dagen jag bestämde mig och det är värt varenda krona!! Du som funderar på detta, tveka inte att välja Kent!

Marita

Mitt bästa beslut någonsin! 
Har varit hos Kent och satt 4 laminat i överkäken och nu kan jag inte sluta le. Från sneda tänder till jämna och fina utan att se konstgjorda ut. Ingen slipning av tänderna under, snabbt gick det och vilken trevlig personal (inte förtjust i att gå till tandläkaren annars). Värt varje krona!!!!

Carina

Mer än nöjd! 
Har nu fått det leende jag alltid väntat på. Har rättat till mina två sneda framtänder utan att ha slipat ner knappt någonting på mina naturliga tänder. Värt varenda krona!

Ida B

Ett leende för livet! 
Har gjort sex laminatfasader i överkäken med ett toppen resultat. Ser exakt ut som mina egna tänder, något som var mycket viktigt för mig!

Liselott

Suveränt! 
Jag har haft en framtand som stått ut som jag har tänkt gjort något åt länge, men det har inte blivit av. Nu är det fixat tack vare Kent! Sex laminat och ett fint leende har jag nu! Resultatet blev grymt bra! Knappt man tror det är sant! Är mer än nöjd! Skickligare tandläkare finns nog inte, så funderar du på att fixa dina tänder så har du rätt person här! Proffsig och otroligt kunnig!

Magnus N

Nytt liv med nya tänder! 
Nya laminat på 8st tänder i över käken gjorde att jag kunde börja vara glad igen genom att släppa upp munnen och inte hålla igen. Helt suveränt gjort och så smidigt det var att få detta gjort utan att förstöra dem bef. tänderna under laminaten, det var denna teknik som gjorde att jag valde just Kent Nyman. På köpet fick man även en trevligare och jämnare nyans på tänderna. Tack för det proffsiga arbetet.

Mikael H

Mycket nöjd kund 
Även jag har gjort laminat hos Kent Nyman. Är mycket nöjd med resultatet och det proffsiga bemötandet. Är innerligt tacksam över att jag valde rätt i denna djungle av "vita tänder reklam". Tack Kent med personal!

Helen H

Nöjd kund 
Har gjort laminat hos Kent, är otroligt nöjd. Han och hans personal är otroligt duktiga. De är verkligen noga med att man är nöjd med resultaten.

Pernilla

Kontakta oss

Om du funderar på vad estetisk tandvård kan göra för att förbättra ditt leende och din självkänsla, kontakta oss. Vi lovar att återkomma med ett svar snarast. Vi finns i centrala Göteborg, och om du kommer från en annan ort så kan vi hjälpa till med hotell och vi kan anpassa oss till den tid du har till förfogande. Från och med hösten 2009 kommer även behandlingar att kunna utföras i Stockholm under vissa dagar med Kent Nymans metod.

Telefontider
Telefon 031-301 30 30

E-post
Maila oss på goteborg@studiodental.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.