Skip to main content

Porslinslaminat närbild

Före

Även ett vackert leende kan ofta förbättras. Detta exempel visar en patient med jämna tänder och inga svåra missfärgningar. Framtänderna hade dock emaljskador.

Efter

Även ett vackert leende kan ofta förbättras. Detta exempel visar en patient med jämna tänder och inga svåra missfärgningar. Framtänderna hade dock emaljskador.

Före

Efter

Tre laminat har här utförts. Även patientens vänstra framtand har klätts med ett extremt tunt laminat. Detta för att uppnå exakt samma ljusbrytning under olika ljusförhållanden, eftersom ögat lätt uppfattar eventuella ”mittlinjesskillnader”. Ingen slipning har skett på någon av tänderna.

Före

Den här patienten ville inte ha tandställning under några förutsättningar.

Efter

Vi utförde åtta laminat i överkäken. Före laminaten utfördes, har något av emaljen slipats bort på yttre delarna av de båda mittre framtänderna. Detta exempel visar att även extremt snedställda tänder kan bli betydligt förbättrade med laminat.

Före

Efter

Glesställning som åtgärdats med fyra laminat utan att tandsubstans har avverkats. Laminatets extrema tunnhet framgår av jämförelsen mot de intilliggande obehandlade hörntänderna.

Före

Efter

Korrigering av mellanrum blir alltid bäst med mycket tunna laminat utan tandsubstansavverkning. På så vis behålls tändernas naturliga djuplyster utan risk för missfärgning.

Före

Efter

Svårt missfärgade tänder på grund av mineraliseringsstörningar har här färgkorrigerats med hjälp av åtta stycken laminat i överkäken. Samtidigt har leendet gjorts något ljusare och tandmellanrum har tagits bort. Täckningen av de bruna missfärgningarna har delvis skett med mer opakt (färgtätare) underliggande kompositcement.